Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Konsorcjum projektu: Krajowy plan rozwoju ciepła z OZE do 2030r.
Konsorcjum projektu: Krajowy plan rozwoju ciepła z OZE do 2030r. PDF Drukuj Email

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku” składa się z 14 firm przemysłowych i organizacji których głównym celem jest opracowania analizy „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania  Ciepła z OZE do 2030 roku”, które pokazałoby min. wpływ ciepła z OZE na politykę energetyczną Polski do 2030 i 2050 roku oraz urealniłoby Krajowy Plan Działania w zakresie OZE do 2020 roku.

Uważamy, że temat wykorzystania ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) powinien być podejmowany w pracach  agend rządowych, jest to temat istotny z punkty widzenia całej gospodarki, bo warto podkreślić, że ciepło stanowi 58% zużytej energii finalnej w Polsce (energia elektryczna stanowi zaledwie 20%). A w budynkach mieszkalnych koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przekraczają 80% całkowitych kosztów zużycia energii.

Ponadto, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, ponad 70% z ok. 5,5 mln istniejących budynków jednorodzinnych w Polsce, ogrzewanych jest kotłami na paliwa stałe opalanych głównie węglem. Od kliku lat organizacje społeczne zwracają uwagę na negatywny wpływ ich oddziaływania na środowisko oraz komfort życia wszystkich mieszkańców Polski. Badania Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiego Biura Ochrony Środowiska oraz organizacji pozarządowych mówią, że skutkuje to najwyższym wzrostem chorób serca i układu oddechowego oraz wzrostem śmiertelności Polaków do poziomu o rząd wielkości wyższego niż w wypadkach samochodowych. Jednocześnie według najnowszych badań opinii publicznej zrealizowanych przez TNS OBOP dla IEO nt. postaw społecznych Polaków wobec mikroinstalacji i energetyki obywatelskiej, najpopularniejszym źródłem energii wykorzystywanym do ogrzania budynku jest węgiel, a wg badania, Polacy najchętniej zamieniliby źródła węglowe na odnawialne.

Potrzebę rozwoju sektora ciepła rozproszonego z OZE, który jest obecnie pomijany na szczeblu rządowym zauważyło również  niemieckie stowarzyszenie energetyki odnawialnej Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). BEE podkreśla potrzebę rozwoju niemieckiego sektora zielonego ciepła. O ile bowiem udział OZE w miksie energii elektrycznej w Niemczech wynosi 32%, to w przypadku sektora ciepła z OZE, udział wynosi 10,8%.

Niedawno przyjęta Ustawa o OZE,  nie wspiera produkcji ciepła z OZE, a jedynie niemal w całości skupia się na produkcji energii elektrycznej. Potrzebne są zatem, dalsze impulsy prawne, ekonomiczne oraz dalsze innowacje technologiczne i rynkowe, a także działania edukacyjne, aby olbrzymi potencjał produkcji ciepła z OZE w systemach rozproszonych został szeroko i właściwe wykorzystany.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)  oraz Instytutem Energetyki Odnawialnej zwróciły uwagę na konieczność opracowania analizy nt. możliwości wykorzystania ciepła z OZE. Analiza zostanie opracowana przez konsorcjum składające się z 14 organizacji: Cichewicz, Defro, ENSOL, Europejski Instytut Miedzi, Galmet, Stiebel-Eltron, Robert Bosch Sp. z o.o, Thermaflex, Vaillant, Viessmann, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.  Raport zostanie opublikowany  w pierwszym kwartale 2016 roku.

W ramach badań Instytut Energetyki Odnawialnej – koordynator prac -  dokona oceny potencjału rynkowego ciepła rozproszonego z OZE, potrzeb i oczekiwań społecznych w tym zakresie oraz potencjału gospodarczego polskiego przemysłu wraz z zatrudnieniem, a także przedstawi analizy techniczne i ekonomiczne dla następujących technologii: kotły na biomasę, kolektory słoneczne i pompy ciepła, biorąc pod uwagę układy hybrydowe, mikroźródła  kogeneracyjne, magazyny ciepła oraz mikrosieci.

Poprawiony: wtorek, 19 stycznia 2016 12:06
 

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...