Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home Mikroinstalacje Parlament Europejski za mikrogeneracją
Parlament Europejski za mikrogeneracją – wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła na małą skalę. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Parlament Europejski określił swoje stanowisko nt. mikrogeneracji w opublikowanym w kwietniu br. projekcie Rezolucji Parlamentu Europejskiego (PE) w sprawie mikrogeneracji – wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na małą skalę. W projekcie rezolucji Parlament wzywa do skutecznych i skoordynowanych działań na rzecz wytwarzania energii na małą skalę w ramach procesu tworzenia europejskiego wewnętrznego rynku energii; potwierdza, że mikrogeneracja będzie niezbędnym elementem wytwarzania energii w przyszłości, jeśli Europa chce osiągnąć swoje cele w dziedzinie energii odnawialnej w  perspektywie długoterminowej.

W projekcie wiele miejsca poświęca się ponadto potrzebie wspierania lokalnych spółdzielni energii odnawialnej w celu zwiększenia zaangażowania obywateli, poprawy dostępu do energii odnawialnej i zwiększenia inwestycji finansowych. PE zauważa, że niewiele informacji jest dostępnych na temat możliwości i przyszłego potencjału mikrogeneracji w Europie i uważa, że dzięki większej wiedzy mikrogeneracja mogłaby odgrywać kluczową rolę w polityce w dziedzinie klimatu, energii i przemysłu.

Mając na uwadze, że dostawy energii w Unii Europejskiej są w coraz większym stopniu zależne od importu z państw trzecich, Parlament Europejski wzywa Unię Europejską do uwzględnienia mikrogeneracji w przyszłym europejskim prawodawstwie energetycznym, szczególnie w kontekście przyszłego unijnego pakietu w dziedzinie klimatu i energii na 2030 r.. Podkreśla konieczność zmian w celu zabezpieczenia realizacji unijnych celów w dziedzinie klimatu i energii.

Last Updated on Monday, 27 October 2014 13:50
 

Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...