Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

G. Wisniewski's Blog

Grzegorz Wisniewski's Blog

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home Institute offer Solar energy
Research and advice services for solar energy sector PDF Print E-mail

Institute for Renewable Energy, having practical experience in range of conducting research concerning the use of solar energy and updated list of companies which deal with the use of solar energy and gathering statistical information about sale of solar collectors, offers companies and other people who may be interested in cooperation , the following range of services:

 • making detailed analysies and elaboration concerning the state of the market of solar energy development in Poland, the possibilities of investments in range of starting production of solar collectors and their sale to companies which just start on this market and to those who already exist on the market of solar collectors
 • help for producers of solar collectors in range of development of new constructions and improvement through benchmarking of the solutions which are used by producers using the latest constructions and mathematical models concerning optimizing and possibilities of increase the efficiency of already produced collectors
 • research in range of new solutions of solar collectors absorbers- sale of licence for initiating a new model of aluminum absorber of solar collectors
 • organization and conducting promotion actions about using solar energy for different branches and groups of customers and in different regions
 • organization and conducting trainings concerning the production of solar collectors by economical method which has been used in Austria
 • simulation of thermal efficiency of systems and elaboration of making multidimensioned solar installations and conducting energy audits
 • preparing forms for financing of solar investments for finance institutions
 • help for producers of solar collectors to elaborate the forms for financing the innovative production of solar collectors

 

Reference list

The projects which have been realized:

 • Report concerning the state of development of solar energy in Poland and investment possibilities in range of production of solar collectors and their sale
 • Domestic production and service potential in solar energy sector, the elaboration is a part of the report which was prepared for the Environment Ministry, entitled: "Evaluation of the state and perspectives of the domestic production of machines for renewable energy"
 • Elaboration of the idea and bringing into production a new model of aluminum absorber of solar collector. The absorber is registered as reserved useful sample and has got the number 63 381 number of the application 115 703
 • Mathematical model for calculations of the optical efficiency of the solar collector and evaluation of the heat resistance between the absorber pipe and the heating belt in the absorber of solar collector
 • Advertisement campagne promoting the use of solar energy in tourist resorts, especially on camping sites. The campagne is a part of the project SOLCAMP. partly financed by means from European Commission within the program Intelligent Energy for Europe. This project is being realized in the same time by 15 partners in 8 European countries.
 • Organization and making a series of training for tourism branch concerning building, different kinds of solar collectors ,practical aspects of building the installations and possibilities of partly participation in financing of solar collector installations. Each training includes a visit to a tourist resort which is equipped with an efficient and working solar installation.

The list contains some chosen customers of the Institute who use the service in range of solar energy. Their names can be found on the internet site http://www.ieo.pl/eng/customers/solar_energy.html. You can get detailed references on your request. The list of the most important publications of the Institute staff is given below.

Books

 • Wiecka A.: Solar collectors in tourism; guide of using solar energy on camping sites. Wyd. IEO, Warsaw, 2007
 • Wisniewski G., S.Golebiowski, M.Gryciuk, K.Kurowski: Solar collectors, the guide of using solar energy. Wyd. COIB, Warsaw, 2003
 • Wisniewski G.: Renewable sources of Energy as elements of local development. Guide for local governments and investors . Wyd. EC BREC/IBMER 2003
 • Wisniewski G.: Solar Energy- processing and using of solar radiation energy, Wyd. Silesia, Katowice 2000
 • Wisniewski G.: Thermal conversion of solar radiation in agriculture. Wyd. PAN, Wydzial IV Nauk Technicznych Warsaw, 1994
 • Wisniewski G.: Solar collectors. Guide for using solar energy. Wyd. COIB, Warsaw, 1992

Scientific and technical articles

 • Gryciuk M.: Water Solar Collectors, built by economical method, Agriculture technique 2/2003
 • Gryciuk M.: Solar installations, economical method, Sanitary installations 3(19)/2003
 • Gryciuk M.: The way of solar energy development, Pure Energy 5(21) 2003,page 20-21
 • Wisniewski G.: Construction and technological problems of flatplate solar collectors. Economy of Fuels and Energy, No 1, 2003
 • Golebiowski S., Wisniewski G.: The forecast of development of solar energy on base of EU documents and domestic strategy for renewable energy development. Materials from the conference "Problems connected with the project and choice of elements of multidimensioned heating installations equipped with solar collectors.Hydro-Tech, Wyzsza Szkola Zawodowa, Konin, 21st March 2001
 • Wisniewski G.: Solar powered structures in agriculture. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, vol. 49 (1997).
 • Wisniewski G.: Development of solar agricultural dryers combined with PV modules and solar collectors. Proc. of 7th International Conference on Solar Energy at High Latitudes - NORTH SUN '97, June 9-11, Espoo-Otanemi, Finland.
 • Wisniewski G.: Drying of medicinal plants with solar energy utilization. Drying Technology, vol.15(6-8)1997
 • Skowronski P., G. Wisniewski: Potential of solar domestic hot water systems in rural areas for greenhouse gas emission reduction in Poland. Environmental Management, vol 20, sup. 1, 1996, pp 95-100.
 • Wisniewski G.: Practical methods of solar collector area selection for drying purpocess in agriculture. Annual Review of Agricultural Engineering, vol.1, no1, pp.33-39, 1996
 • Wisniewski G.: Potential of flat solar collectors in drying processes. Problems of Agricultural Engineering no 1/1995
Last Updated on Monday, 27 October 2014 13:42
 

Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...