Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

G. Wisniewski's Blog

Grzegorz Wisniewski's Blog

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home Institute offer Fotowoltaika
Usługi badawcze i doradcze dla sektora fotowoltaiki PDF Print E-mail
There are no translations available.

Instytut Energetyki Odnawialnej, dysponując obszerną wiedzą z sektora OZE, monitorując i analizując na bieżąco nowelizacje i rozporządzenia do ustawy OZE, jak również aktualnymi wynikami monitoringu rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce, przedstawia zakres oferowanych usług w zakresie technologii fotowoltaicznej.

Oferta

 • Opracowania i szczegółowe analizy dotyczące stanu rozwoju rynku energetyki fotowoltaicznej w Polsce i w Europie;
 • Stale aktualizowane bazy danych inwestycji fotowoltaicznych;
 • Stale aktualizowane bazy danych producentów i dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych;
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu fotowoltaiki dla sektora energetyki prosumenckiej, jak również dla inwestorów zainteresowanych systemem aukcyjnym;
 • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu inwestycji poprzez:
  • Przygotowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego;
  • Doradztwo w negocjacjach z instytucjami finansującymi;
  • Raporty – ocena oddziaływania instalacji fotowoltaicznych na środowisko;
  • Opracowanie programów komputerowych i arkuszy kalkulacyjnych służących do doboru instalacji PV, kalkulacji zysków energetycznych oraz analiz opłacalności ekonomicznej inwestycji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców - instalatorów i producentów systemów fotowoltaicznych;
  • Przygotowanie inwestorów do skutecznego udziału w aukcjach na dostawy energii elektrycznej z OZE w latach 2016 – 2030, a w szczególności ze źródeł o mocy do 1 MW;
  • Prognozy produktywności i optymalizacji mocy elektrowni fotowoltaicznych w kontekście zapewnienia minimalnego wymogu gwarancji wydajności elektrowni w okresie 3-letnim i 15-letnim w ustawie o OZE.
 • Przygotowanie studium wykonalności mikroinstalacji fotowoltaicznych – dla inwestorów prywatnych lub samorządów;
 • Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich konferencji;
 • Organizacja webinariów szkoleniowych nt. kluczowych uwarunkowań fotowoltaiki w kontekście nowego systemu wsparcia w ramach ustawy o OZE.

 

Konsultacje biznesowe z pracownikiem IEO

Wypełnij formularz w celu umówienia konsultacji

 

Szkolenia biznesowe i analizy z zakresu fotowoltaiki

Oferta szkoleń biznesowych skierowanych do inwestorów, przedsiębiorców oraz instytucji zainteresowanych inwestycjami w instalacje fotowoltaiczne.

Pobierz ofertę szkoleniową Instytutu Energetyki Odnawialnej

 

Referencje, analizy i opracowania

 

Oraz wiele innych.

Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 14:56
 

Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...