Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

G. Wisniewski's Blog

Grzegorz Wisniewski's Blog

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home Expertises for the government Expertise to the government
Expertise to the government

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
02/18/2014

Ocena stopnia spełnienia warunku ex-ante nr 4.3. w zakresie priorytetu inwestycyjnego.

Pracę wykonano na zamówienie: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ocena stopnia spełnienia warunku ex-ante nr 4.3. w zakresie priorytetu inwestycyjnego "Promocja produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii"  dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, zdefiniowanego w załączniku V projektu rozporządzenia ogólnego PE i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020, w związku z przyjęciem Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013, poz. 984 z dn. 27 sierpnia 2013 r.)

11/20/2013

Analiza w kontekście realizacji Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Ekspertyza Instytut Energetyki Odnawialnej dla Ministerstwa Gospodarki wraz z kosztami wytwarzania energii z OZE (LCOE)

07/11/2013

Wyniki badania opinii publicznej - 2013r. Wycinek z Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku

07/11/2013
09/14/2012

Ekspertyza Instytut Energetyki Odnawialnej dla Ministerstwa Gospodarki wraz z propozycją stawek taryf do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

07/30/2012

Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie OZE - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020

01/18/2012

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz przy innych pracach wykonanych w większości na zlecenie MG

01/11/2012

Analiza dotycząca wprowadzenia kryteriów i niezbędnych mechanizmów wsparcia dla rozwoju mikrobiogazowni w Polsce 2011 - streszczenie

12/07/2011

Analiza dotycząca wprowadzenia kryteriów i niezbędnych mechanizmów wsparcia dla rozwoju mikrobiogazowni w Polsce 2011

07/13/2011
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...